Program

Expoziții:

Marți-Vineri: 10:00-18:00

Sâmbãta: 10:00-16:00

Sala de lectură:

Marți-Vineri: 10:00-18:00

Ultima intrare cu jumătate de oră înainte de închidere!

Achiziții noi

Colecția de cărți a bibliotecii s-a îmbogățit continuu și în ultima jumătate de secol, după ce a ajuns în posesia statului, pe cheltuiala instituțiilor finanțatoare și prin donații. Aceasta a însemnat pe lângă achiziția de cărți noi și abonamente la periodice și achiziționarea de carte veche prin intermediul anticariatelor, care au fost și sursa majorității volumelor din colecția de carte veche românească (lucrări publicate înainte de 1830). Înainte de 1990 achiziția documentelor noi s-a făcut preponderent pe linie ideologică, iar după 1990 această concepție s-a schimbat. Acum obiectivul principal este îmbogățirea colecției cu lucrări din următoarele domenii: științele umaniste, istoria și științele auxiliare ale istoriei, istoria locală, istoria culturii și istoria cărții. O mare parte a fondurilor destinate achiziției de cărți este asigurată de Fundația Teleki Téka, o pondere însemnată având și astăzi cărțile donate și colecţiile personale.

O preocupare permanentă a bibliotecii este actualizarea fondului de referință. Pe lângă lexicoane, enciclopedii și dicționare în sala de lectură își găsesc locul lucrările de referință care reflectă cele mai noi rezultate ale cercetării științifice.

Susținători

Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5
Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5

Parteneri media

Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5
Partner 1