Program

Expoziții:

Marți-Vineri: 10:00-18:00

Sâmbãta: 10:00-16:00

Sala de lectură:

Marți-Vineri: 10:00-18:00

Ultima intrare cu jumătate de oră înainte de închidere!

Biblioteca Colegiului Reformat

Biblioteca Bolyai este colecţia constituită de-a lungul mai multor secole a Colegiului reformat din Târgu-Mureş. Şcola a fost înfiinţată în anul 1557, ca Schola Particula. Prima însemnare despre cărţile bibliotecii datează din 1653, dar începuturile acesteia sunt probabil mult mai vechi. Biblioteca instituţiei s-a îmbogăţit în primul rând datorită donaţiilor. Anul 1718 a adus o schimbare importantă în viaţa şcolii şi a bibliotecii: şcoala a fost ridicată la rangul de şcoală superioară ca urmare a unificării Scholei Particula cu Colegiul reformat alungat din Sarospatak, Ungaria.

Începând cu secolul al XVIII-lea pe lângă donaţii un rol important în îmbogăţirea fondului bibliotecii o are şi cumpărarea de cărţi necesare procesului de învăţământ. Conform practicii şcolilor protestante din Transilvania, foştii elevi întorşi de la studii din străinătate aveau obligaţia de a dona bibliotecii cărţi în valoare de un galben (aşa se explică numărul mare de cărţi tipărite în Ţările de Jos şi Germania). Profesorii colegiului, precum şi unii intelectuali târgumureşeni au donat bibliotecii colecţiile lor particulare. De exemplu matematicianul Farkas Bolyai, profesorul de drept Elek Dósa, medicul István Mátyus.

Profilul şcolii a influenţat constituirea fondului de carte, aici fiind pregătiţi preoţi, profesori şi jurişti. După înfiinţarea universităţii din Cluj în anul 1872, biblioteca începe să se îmbogăţească şi cu literartură beletristică, cărţi de ştiinţele naturii, periodice.

Colecţia formată în decursul a mai multor secole este foarte bogată şi variată. O valoare inestimabilă o reprezintă incunabulele, unicatele, cărţile rare. Biblioteca conţine şi o importantă colecţie de calendare, disertaţii universitare, anuare şcolare, foi volante, necroloage şi discursuri funebre vechi transilvănene, tipărituri şi periodice târgumureşene.

Susținători

Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5
Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5

Parteneri media

Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5
Partner 1