Program

Expoziții:

Marți-Vineri: 10:00-18:00

Sâmbãta: 10:00-16:00

Sala de lectură:

Marți-Vineri: 10:00-18:00

Ultima intrare cu jumătate de oră înainte de închidere!

Colecția mixtă

Ca urmare a naționalizării instituțiilor școlare din 1948 și a desființării ordinelor călugărești, conform ordinelor forurilor centrale mai multe colecții ale bibliotecilor școlare și mănăstirești sau personale (mănăstirea franciscană din Călugăreni, bibliotecile profesorale ale liceului unitarian din Cristuru Secuiesc, colegiului  reformat din Sighetu Marmației, liceului catolic din Târgu-Mureș, mai multe biblioteci familiale și ale unor castele) au ajuns în Biblioteca Teleki din Târgu-Mureș. Acestea au constituit bazele colecției mixte de aproximativ 9000 de volume a Bibliotecii Teleki-Bolyai.

Biblioteca mănăstirii din Călugăreni fondată în 1636 este cea de a doua bibliotecă franciscană ca importanță în Transilvania, după cea de la Șumuleu Ciuc. Călugării franciscani care au trăit aici au avut ca misiune învățământul și activitățile misionare, însă datorită zonei izolate în care se aflau, pe lângă sarcinile religioase și-au asumat sarcina de a servi cu sfaturi din domeniul medical, al educației și juridice. Din acest motiv, pe lângă literatura religioasă indispensabilă exercitării sarcinilor religioase au procurat și o serie de lucrări laice. Bineînțeles, partea principală a colecției este constituită din lucrări de teologie, mai ales lucrările necesare activităților curente de evanghelizare, catehizare, precum bibliile și exegezele, cărțile cu predici, liturghierele; au colecționat și literatura inchiziției și lucrările legate de lupta împotriva protestantismului.

Printre cele 1367 lucrări (în circa 2000 de volume) ajunse la Târgu-Mureș se găsesc și patru incunabule, 267 cărți din secolul al XVI-lea, în jur de 500 din secolul al XVII-lea. Majoritatea cărților din secolele XVI-XVIII au fost publicate în limba latină, în străinătate. Multe dintre ele sunt volume deosebite, tipărite de dinastii de tipografi europeni renumite, unele păstrând legăturile lor originale, valoroase.

3475 volume dintre care 348 lucrări din secolul al XVI-lea și 361 manuscrise provin din biblioteca fostului liceu din Cristuru-Secuiesc. Colecția fondată în 1793 conține, ca și alte biblioteci școlare, pe lângă lucrările destinate uzului școlar și volume valoroase provenite din biblioteci personale: rarități bibliofile, carte veche maghiară, relicve ale religiei unitariene și de istoria culturii.

Printre produsele tipografiilor din țară și din străinătate se află ca unicat Grammatica lui Melanchton tipărită la Brașov între 1554 și 1556. Există și un număr de 143 de titluri de cărți apărute în Ungaria înainte de anul 1711. Este bogată colecția de discursuri funerare, bogate surse pentru cercetările de genealogie. Cea mai veche dintre acestea este din 1621 – discursul ţinut cu prilejul înmormântării soției cancelarului Simon Péchi, Judith Kornis, împreună cu poezia scrisă cu același prilej.

Susținători

Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5
Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5

Parteneri media

Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5
Partner 1