Nyitva tartás

Kiállítások:

Kedd-Péntek: 10:00-18:00
Szombat: 10:00-16:00

Olvasóterem:

Kedd-Péntek: 10:00-18:00

A hónap könyve - március

Cicero–Vegetius-Frontinus: De re militari. 15. századi kézirat

 

 

Egy kölcsönkért könyv elajándékozása

 

A híres író és irodalomszervező Aranka György (született 1737. szeptember 15.) hozta létre az Erdélyi Nyelvmívelő Társaságot és Erdélyi Kéziratkiadó Társaságot Marosvásárhelyen, a 18. század utolsó évtizedében. Az „Erdély Kazinczyja”-ként ismert tudós jó kapcsolatot ápolt a könyvtáralapító kancellárral, együttműködtek történeti kéziratok beszerzésében, másoltatásában. Értékes ajándékot is kapott a Téka Arankától,  egy 15. században készült, gyönyörűen kivitelezett kéziratot, első lapján a következő dedikációval: „M(éltóságos) Gr(óf) Teleki Sámuel ur Ex(cellentiá)jának Erdélyi Könyves Gyüjteménye közé ajánllya Tisztelettel Aranka György mk (maga kezével).” A három ókori szerző – Cicero, Vegetius, Frontinus – hadtudományi munkáit tartalmazó kötet egyike a Teleki Téka öt kódexének.

                Az elajándékozott kézirat azonban nem Aranka saját tulajdona volt, mint arról a Nyelvmívelő Társaság 27. gyűlésén, 1797-ben beszámolt, erdélyi körútján a csíksomlyói kolostor értékes régi könyvei közül kérte kölcsön tanulmányozás és lemásoltatás céljából...

                Aranka György kétszáz éve, 1817. március 11-én hunyt el Marosvásárhelyen.

Támogatók

Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5
Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5

Médiapartnerek

Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5
Partner 1