Teleki Sámuel
RO DE EN
Főoldal Katalógus Információk Kapcsolat Linktár
 
Menüpontok
A Teleki - Bolyai Könyvtár

A marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár az elmúlt századok európai könyvkultúrájának egyik leggazdagabb erdélyi gyűjtőhelye. Több mint kétszázezer kötetével enciklopédikus tudománytár, bibliofil ritkaságok őrzője. Törzsanyagát két nagyobb könyvgyűjtemény, a 40 000 kötetes Teleki Téka és a 80 000 könyvet számláló Bolyai Könyvtár képezi. Az ún. vegyes gyűjtemény több egykori magángyűjtemény, megszüntetett felekezeti iskola és egy ferences kolostor idekerült töredékkönyvtáraiból áll – ily módon a hagyományos erdélyi könyvtártípusok szinte valamennyi változata jelen van az állományban.

A Teleki Téka magyar nyelvterületen az egyik első nyilvános könyvtárként nyílt meg 1802-ben, azóta is megszakítás nélkül működik.

Alapítója, gróf széki Teleki Sámuel (1739–1822) korának egyik legképzettebb bibliofilje volt. Gyűjteményét kezdettől fogva közkönyvtárnak szánta, s jelentős közéleti tevékenysége mellett – 1791-től haláláig Erdély főkancellárja –, egész életében dolgozott a bibliotéka gyarapításán. Állandó kapcsolatot tartott a nagy európai nyomdákkal, könyvkiadókkal, így sikerült megvásárolnia a könyvnyomtatás kezdeteitől a 19. század elejéig kiadott legjelentősebb munkák nagy részét.

Az olvasók tájékoztatásának megkönnyítésére, s hogy gyűjteményét ismertté tegye a tudományos világ számára, Teleki Sámuel összeállította és nyomtatásban is közzétette a könyvtár négykötetes katalógusát (Bécs, 1796-1819). A 18. század könyvtárszervezési elveinek figyelembe vételével tárgykörök szerint tagolta a szakszerű címjegyzéket, valamint közölte a könyvtár használatát szabályozó rendelkezéseit.

 

Az épület – ahol a könyvtár ma is működik – a 17-18. században épült barokk stílusban. A Wesselényi családtól örökölt házhoz Teleki Sámuel 1799-1802 között emeltette azt a szárnyat, ahol könyvei most is az eredeti elrendezésben tekinthetők meg.

A hat-hétezer lakost számláló Marosvásárhely tehát az európai tudományosságot, a felvilágosodás eszméit tükröző, korszerűen megszervezett könyvtárat kapott. A fennmaradt olvasónaplók segítségével képet alkothatunk a 19. század eleji erdélyi kisváros olvasási kultúrájáról, érdeklődési köréről.

Teleki Sámuel végrendeletében gondoskodott a gyűjtemény sorsáról: hitbizományként örököseire hagyta, kötelezve őket a könyvtár továbbműködtetésére, ugyanakkor felügyeletével az erdélyi református főkonzisztóriumot bízta meg. Az alapító halála után azonban az állomány gyarapodása rendszertelenné vált. A Téka egy évszázadon át többnyire könyvmúzeumként, kuriózumként létezett; értékeinek rendszeres feltárása, kutatása a 19. század végén indult meg. 1951-ben állami kezelésbe került. 1955-ben az épületbe költözött a marosvásárhelyi Református Kollégium tanári nagykönyvtára (Bolyai Könyvtár), majd 1962-ben a két gyűjteményt egyesítették Teleki-Bolyai Könyvtár néven, mely 1974-től a Maros Megyei Könyvtárhoz tartozik.

Ma tudományos szakkönyvtárként működik, folyamatosan gyarapodó állománnyal. Gyűjtőköre elsősorban a történelem, helytörténet, művelődéstörténet, társadalomtudományok területét öleli fel. Évente átlagosan 250-300 olvasó-kutató dolgozik itt, valamint több ezer turista látogatja.