Nyitva tartás

Kiállítások:

Kedd-Péntek: 10:00-18:00

Olvasóterem:

Kedd-Péntek: 10:00-18:00

Utolsó belépés zárás előtt fél órával!

Teleki Sámuel Emlékkonferencia/Conferința Memorială Teleki Sámuel

Marosvásárhely, 2022. szeptember 21–23./Târgu-Mureș, 21-23 septembrie 2022

Teleki–Bolyai Könyvtár/Biblioteca Teleki-Bolyai

 

Szerda, szeptember 21./Miercuri, 21 septembrie

Teleki Téka, időszakos kiállítóterem/Sala mică de expoziții, Biblioteca Teleki

18.00 A Teleki Sámuel (1739–1822) emlékkiállítás megnyitója/Vernisajul expoziției comemorative

 

Csütörtök, szeptember 22./Joi, 22 septembrie

Studium HUB ház/Clădirea Studium HUB

9.00–9.15 Megnyitó/Deschidere

I. Az ülést vezeti/Președinte secțiune: Verók Attila

9.20–9.40 Egyed Emese: Teleki Sámuel Párizsa

9.40–10.00 Kimpián Annamária:  Irattassék a Cancellarius G. Teleki Sámuel Ur Ö Excelentiájának erről a dologról egy jelentés tanáts kérésül…”. Teleki Sámuel és a marosvásárhelyi Református Kollégium kapcsolata

10.00–10.20 Zvara Edina: Teleki Sámuel, a mecénás. Adalékok az erdélyi gróf és a Bécsi Magyar Hírmondó kapcsolatához

10. 20–10.40 Orbán János: Palota a könyvtár mellett. Teleki Sámuel marosvásárhelyi otthonáról

10.40–11.00 Hozzászólások/Discuții

11.10–11.30 Gordán Edina: Teleki Sándor könyvei

11.30–11.50 Lázok Klára: Iktári Bethlen Zsuzsanna könyves hálózata

11.50–12.10 K. Weisz Szidónia:  … és imé Vénségembenis egyik bánatomra, más következikˮ. Bethlen Zsuzsanna és Teleki Domokos halotti búcsúztatása

12.10–12.30 Hozzászólások/Discuții

 

II. Az ülést vezeti/Președinte secțiune: Bányai Réka

15.00–15.20 Ősz Sándor Előd: Reformátorok művei Teleki Sámuel gyűjteményében

15.20–15.40 Tóth Zsombor: Hosszú reformáció és könyvtár: hugenotta szerzők gróf Teleki Sámuel gyűjteményében

15.40–16.00 Florin Bogdan: Tipărituri românești vechi în biblioteca lui Sámuel Teleki

16.00–16.20 Hozzászólások/Discuții

 

III. Az ülést vezeti/Președinte secțiune: Simon Melinda

16.30–16.50 Perger Péter: A Teleki családhoz köthető kiadványok a XVII. század második felében készült hazai nyomtatványok között

16.50–17.10 Rácz Emese: A Teleki-mecenatúra dimenziói a 18. század első felében

17.10–17.30 V. Ecsedy Judit: Nyomtatott levelek fekete szegéllyel. A Teleki család legkorábbi gyászjelentései

17.30–17.50 Bíró Gyöngyi: Erdély – Pécel – Pest. Erdélyi könyvek a Ráday Könyvtárban

17.50–18.10 Hozzászólások/Discuții

 

Péntek, szeptember 23./Vineri, 23 septembrie

Studium HUB ház/Clădirea Studium HUB

IV. Az ülést vezeti/Președinte secțiune: Tóth Zsombor

10.00–10.20 Verók Attila: A Bibliotheca Telekiana európai előképei. Gyűjteményi koncepciók és könyvtári modellek a 18. századból

10.20–10.40 Doina Hendre Biro: Societas Litteraria Assiduorum. Un model de societate științifică propus de episcopul Batthyány Ignác, la sfârşitul secolului al XVIII-lea

10.40–11.00 Baranya Péter: Bajtay Antal piarista püspök magánkönyvtárának rekonstrukciója a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtárában

11.00–11.20 Hozzászólások/Discuții

 

V. Az ülést vezeti/Președinte secțiune: V. Ecsedy Judit

11.30–11.50 Bányai Réka – Simon Zsolt: A mikházi ferences kolostor középkori könyvei

11.50–12.10 Bánfi Szilvia: Raphael Hoffhalter és az unitáriusok

12.10–12.30 Muckenhaupt Erzsébet: A csíksomlyói ferences könyvkötő műhely második korszaka

12.30–12.50 Hozzászólások/Discuții

15.00–15.20 Oláh Róbert: Maróthi György könyvei a TelekiBolyai Könyvtárban

15.20–15.40 Simon Melinda: A „csúnya” jelvény apológiája. A méltatlanul mellőzött 18. századi kiadói és nyomdászjelvények

15.40–16.00 Róth András Lajos: A „horror vacui”-ban szenvedő könyvmániás gróf Gyulai Lajos

16.00–16.20 Sebestyén-Spielmann Mihály: Molnár Gábor aprónyomtatvány-gyűjteményéről

16.30–16.50 Hozzászólások/Discuții

             

Támogatók

Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5
Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5

Médiapartnerek

Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5
Partner 1