Nyitva tartás

Kiállítások:

Kedd-Péntek: 10:00-18:00

Szombat: 10:00-16:00

Olvasóterem:

Kedd-Péntek: 10:00-18:00

Utolsó belépés zárás előtt fél órával!

Sajtómappa

A magyar kultúráért és oktatásért -  Központi Pályázat - 2020, tevékenységi beszámolója

A 2020-as A magyar kultúráért és oktatásért -  Központi Pályázatunk eredetileg tervezett két legfontosabb tétele a Teleki Tékában őrzött örökség láttatását és élővé varázsolását lehetővé tevő digitalizálási program és a rendezvényeinkhez és szakmai programjainkhoz szükséges hangtechnikai felszerelés és kivetítő beszerzése volt. Ugyanakkor a koronavírus-járvány miatti korlátozások következtében kénytelenek voltunk többször is módosítani a projekten.

Jelen pályázatból eredetileg digitalizálási programunk első szakaszát szerettük volna fedezni, a 19. századvégi-20. századeleji marosvásárhelyi hírlapok szkennelését, kétrétegű pdffé való alakítását, szövegfelismertetését (Arcanum kihelyezett műhelye), kötésük kibontását és visszakötését (helyi szolgáltatók).A járványügyi korlátozások miatt sajnos nem tudtuk ezt az elképzelést megvalósítani, mivel az Arcanum nem tudta kihelyezni műhelyét Marosvásárhelyre. Így helyi erőkkel, a módosító kérelmünk értelmében a Teleki Téka 16. és 17. századi legritkább nyomtatványaink (unikumok és ritkaságok) szkennelését végeztettük el szolgáltatás formájában, jelenleg folynak az egyeztetések azoknak a Hungaricana-n való megjelenítéséről. Huszonkét nyomtatványról van szó, amelyek listáját, és címlapjainak másolatát csatoljuk a pályázat mellékleteként.

A komplex hang- és kismértékben fénytechnikai felszerelés, illetve a kivetítő, amelyeket a támogatásból beszereztünk, könyv- és művelődéstörténeti rendezvényeink, tudományos konferenciáink szükségleteire szolgál. A Teleki Téka intézményi stratégiájának egyik alappillére a könyvtár emlékezési hely-szerepének hangsúlyozása. Azt szeretnénk, hogy közösségi és szakmai programjaink által a Teleki Téka hatalmas szimbolikus ereje hozzájárulhasson a régió magyarságának itthon maradásához, egy értő- és értető közösség kialakulásához és megerősítéséhez. Ezt a közösségépítő- és fejlesztő szerepet vállaljuk fel gyerekeknek - és felnőtteknek szóló előadásaink, foglalkozásaink, rendezvényeink által, de ezt szolgálják szakmai konferenciáink is. Természetesen e rendezvények minősége nagyban függ a felhasznált technikai apparátustól is. Eddigi tapasztalatunk az volt, hogy az Alapítvány még a BGA- támogatások segítségével sem tudja fedezni a professzionális hang- és fénytechnikai szolgáltatásokat, többször előfordult, hogy egy jobb ajánlat miatt ezek lemondták a mi eseményünkön való munkát. Ilyenkor általában más kulturális partnerintézmények segítettek ki felszereléssel, amelynek kezelésére mi szerződtettünk ideiglenes besegítőket. Ennek a helyzetnek a kiküszöbölését szolgálta egy saját rendszer megvásárlása. A járványhelyzet következtében annyit még módosítottunk a meglévő kereteken belül az elképzelésen, hogy igyekeztünk olyan rendszert választani, amely újabb lezárások esetén stúdiófelvételekre is megfelelő. A megvásárolt rendszer, illetve a kivetítő remélhetőleg hamarosan újra a Teleki Téka beszélgetős programjait szolgálhatja. Ugyanakkor ez egy hosszú távú terv része is, hisz a jelenleg restaurálás alatt álló ú.n. Freskós terem berendezésének képezi majd részét - ez a terem lesz előadásaink, illetve szakmai konferenciáink jövendő helyszíne.

Betervezett időszakos kiállításunk megnyitójának időpontja bizonytalanná vált a járványügyi helyzet miatt, ezért nem szerettünk volna kockáztatni, egy olyan anyagot kinyomtatni, amit nem biztos, hogy fel tudunk tenni kiállításként. Az erre pályázott összeget tehát csak részlegesen használtuk fel a marosvásárhelyi Múzeumok Éjszakáján, 2021. június 12-én, mely szintén a járványügyi helyzet miatt nem volt előre betervezve, így nem voltak anyagi források sem elkülönítve a múzeumpedagógiai anyagok nyomtatására. A kisebb nyomtatott anyagok fedezésére szánt összegből tehát 3 óriáspuzzle-t, illetve néhány óriásszínezőt készíttettünk, amelyek hatalmas sikernek örvendtek a rendezvény ideje alatt.

A támogatásból megvalósult eszközbeszerzés - a hang- és fénytechnikai felszerelés, illetve a projektor beszerzése - eljövendő rendezvényeinket és szakmai programjaink kedvezményezettjeit fogja szolgálni. Az előző évek tapasztalatai alapján rendezvényeink látogatottsága igen magas volt, a Beszélő könyvek 80-100 fős látogatottságnak örvendtek (ez évente kb. 600 személyt jelentett), az augusztusi Tékás Könyvvásár könyvbemutatói szintén kb. 500 személyt hoztak be a Téka udvarára. Ehhez az alapszámhoz adódnak még hozzá a Freskós teremben tervezett szakmai beszélgetések, amelyek még kb. 200 személyt mozgatnak majd meg. 2022-ben Teleki Sámuel emlékév lesz, amelynek tiszteletére nemzetközi konferenciát szervezünk, ennek minőségi szervezését is elősegíti majd a felszerelés.

Unikum- és ritka nyomtatványaink digitalizálása a magyarországi- és szerte a világban élő kutatók és diákok tanulmányainak megkönnyítését, illetve a kultúraszerető magyarság identitásának erősítését szolgálja.

A Múzeumok Éjszakájára készített óriáspuzzle-inket és kifestőinket az adott napon kb. 250-300-an használták, de ezek hosszú távú befektetések, azóta is használják ezeket látogatóink, illetve a Vásárhelyi Forgatagon, Székelyföldi Napokon, és további rendezvényeinken szintén felhasználtuk ezeket.

Az eredeti programterv szerint tervezett kommunikációs tervünk teljességgel meghiúsult, hisz sem a Beszélő Könyvek-beszélgetőssorozat, sem a tervezett kiállítás nem valósulhatott meg a járványhelyzet miatt. Ugyanakkor a megvalósult tevékenységekről (a digitalizálásról, illetve a Múzeumok Éjszakájáról) igyekeztünk hírt adni az Erdély Tv Ügyfélóra c. magazinjában, a Maszol-on, illetve a Facebook-oldalunkon is:

Erdély TV, Ügy-Félóra: https://www.youtube.com/watch?v=DMISR58Zi4w

Maszol: https://maszol.ro/kultura/Egy-lepessel-kozelebb-az-emberek-szivehez-nepszeruek-a-Teleki-Teka-orokbefogadasi-akcioi

Digitalizálási programunkat szeretnénk folytatni 2022-ben is. Egyrészt további ritka kiadványainkat szeretnénk beszkenneltetni, illetve a Teleki Téka egykori levéltári anyagának nálunk maradt részét. Másrészt pedig az 1916-ban Budapestre menekített, jelenleg a MNL-ben őrzött Teleki Nemzetségi Levéltár Teleki Sámuel osztályának folyómétereit szeretnénk digitalizáltatni.

Támogatók

Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5
Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5

Médiapartnerek

Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5
Partner 1